Uluslararası Medya Sempozyumu ~ Tarihin Kırılma Noktaları ve Sinema

 

SEMPOZYUM ÇAĞRISI

Değerli bilim insanları;

Sinema, keşfedildiği ve kitlesel hale geldiği günden itibaren özellikle propaganda amaçlı kullanılmış ve kitlesel eylemleri, savaş çağrılarını, iktidarın yönetim ilkelerini kamuoyuna benimsetmek konusunda başarılı olmuştur.

Sinemanın kendi kronolojisi içinde, özellikle 2.Dünya Savaşı’ndan itibaren ülke politikalarının halka en kısa, en yalın ve en etkili biçimde aktarılması, halk kahramanlarının düşünsel ve eylemsel biyografilerinin ikna amaçlı sunulması, politik bilinçlendirmeye yönelik görsel algı yöntemlerinin kullanılması her zaman belli kırılma notları oluşturmuş ya da toplumsal, tarihsel kırılma noktaları, sinema aracılığı ile meşrulaştırılmıştır.
Sinema, aynı zamanda, kitlesel hareketlerin, toplumsal cinsiyet kurgularının ve dönüşüm taleplerinin de sahnesi olmuş, 68 kuşağının özgürlük amaçlı isyanlarından, 80’li yıllardan itibaren tüm dünyada bir var olma çığlığı haline gelen feminist söylemlere, beyaz-zenci ayrımcılığının toplumsal boyutta tartışılmaya başlandığı 70’li yıllardan, erkek egemen cinsiyet baskısının mazlumluğa evrilmesine kadar pek çok siyasal-toplumsal-bireysel ve tarihsel boyuttaki sürecin görüntü arenası haline gelmiştir.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Yönetim Kurulu olarak; siz değerli bilim insanlarını, tarihin bu kırılma noktaları ve benzerlerinin sinema üzerindeki etkilerini, sinemanınsa bu kırılma noktalarına katkılarını tartışmak üzere “Tarihin Kırılma Noktaları ve Sinema” sempozyumunda, Girne’de ağırlamaktan onur duyacağız.

Kıbrıs Girne Tüp Bebek