Uluslararası Öğrenci

uluslararasi ogrenci

Uluslararası Öğrencilerimize Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’n de hayatlarını kolaylaştırmayı, sevdirmeyi ve ülkemizde öğrenim görmeyi özendirici faaliyetler düzenlemeyi görev edinmiştir.

Bu kapsamda; uluslararası öğrencilerin diğer tüm öğrencilerle kaynaşmalarını sağlayarak, üniversite ortamını onlar için çekici kılmak amaçlanmaktadır.

Mezun Öğrencilere Kariyer Olanakları

Mezun öğrenciler özel sektörde, devlet kurumlarında ve diğer platformlarda, turizm işletmeciliği ve otelcilik, siyaset bilimi, iletişim ve akademik alanda kariyerlerini şekillendirebilir. Dünyanın farklı bölgelerinde konusunda uzmanlaşmak ve bu alanlarda fırsatları keşfetmek için gelen öğrencilerimizin, edindikleri etkin tecrübe ve özgün eğitim ile gerçek dünya deneyimi kazandırmak ve geleceğin ulusal veya uluslararası profesyonel bireylerini yetiştirmek Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi'nin en büyük hedeflerinden biridir.