Öğrenci Birliği

ogrenci birligi

Öğrencilerimizin akademik çalışmaları yanında, kültürel ve sosyal çalışmalarına destek sağlamak, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversite’li olmanın onur ve gururunu taşıyarak iş hayatına girmelerine katkı sağlamak, sosyal sorumluluk ve toplumsal duyarlılıklarını geliştirmek, topluma ve kendilerine artı değer kazandıran bireyler olarak olumlu gelişim yaratacak beceriler kazandırabilmek, başarılı ve aranan bireyler olmalarını sağlayacak ortamı yaratmak bu birimin en temel hedefidir.

Öğrenci Dekanlığı biriminde, öğrencilerin kültürel ve sosyal anlamda gelişimlerinin sağlanmasında, birlik ve beraberlik hissiyatının geliştirilmesinde yardımcı olacak etkinlikler düzenlemektedir.

Toplumsal Sorumluluk Projeleri, Radyo Onbeş Kasım Kıbrıs, kulüp ve topluluklar gibi gönüllü öğrencilerden oluşan gruplara destek verilmektedir. Dekanlık bünyesine bağlı Sosyal Sorumluluk Merkezi ve Engelli Öğrenciler Birimi, üniversitemizin çatısı altında gerçekleştirilen gönüllü çalışmaları ve engelli öğrencilerin okuldaki yaşamlarını kolaylaştırıcı etkinlikleri bir araya toplamıştır.