Radyo-TV ve Sinema Bölümü

radio tvRadyo, Televizyon ve Sinema bölümü, kitle iletişim araçlarının geçmişten günümüze sosyokültürel önemini kavramış, bu araçların etkin ve etik kullanımıyla ilgili teorik ve teknik donanıma sahip medya uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu bölümde, medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerisi kazandıracak kuramsal altyapı, yaratıcı medya içerikleri üretmeye yönelik uygulama olanaklarıyla desteklenir. Öğrenciler, temel iletişim dersleriyle birlikte alacakları, radyo, televizyon ve sinema alanındaki uzmanlık dersleriyle medya sektörüyle ilgili çok yönlü bir donanıma sahip olma imkanı bulurlar.

Birinci Medya Kurumu’na ait radyo istasyonları, televizyon kanalları, medya ajansı ve iki yüze yakın billboard mecrasıyla öğrencilerimiz, eğitimleri süresince sektör deneyimine sahip olabilecekleri sürekli bir uygulama merkezinden faydalanırlar.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, radyo ve televizyon kanalları, film yapım şirketleri, medya takip merkezleri, video içerik siteleri gibi çeşitli medya kuruluşlarında ve reklam ajanslarında, yapım, yönetim, kamera, kurgu, fotoğraf ve medya satın alma gibi alanlarda çalışabilirler.