Misyon & Vizyon

Misyonumuz

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Kıbrıs’ın yeryüzünde pek az adaya nasip olan üç kıtanın buluşma noktasındaki konumunu da dikkate alarak, Afrika ve Avrasya coğrafyasının her türlü kültürel, siyasi ekonomik çıktılarını temel eğitim-öğretim-araştırma misyonu edinmiştir. Akdeniz, Orta Doğu, Kafkasya, Avrasya ve Afrika ülkelerinin küresel ve entelektüel buluşma noktası olmak bu misyonun birinci aşamasıdır. Bir diğer öncelikli hedef ve merhale de “İletişim ve Medya Çalışmaları”, “Uygulamalı Doğa Gıda ve Kültür Turizmi” ile “Bölgesel ve Küresel Siyasi, İktisadi, Ticari Araştırmalar” konularında akademik olarak iddialı bir merkez olmaktır.

Kıbrıs’ın bir üniversite ülkesi olarak yükselmesi misyonuna katkı sağlamanın yanı sıra, tıbbi eğitim, öğrenim, tedavi merkezi olması için Sağlık Bilimleri alanında da yürümek bir diğer önemli misyonu oluşturmaktadır. Yenilenebilir Enerji Araştırmaları, Su ve Ziraat çerçevesinde Kıbrıs’ın üretim ekonomisinde ilerlemesine destek sağlanmasında öncü rol oynamak da önemli bir misyon olarak belirlenmiştir. Tüm bu alanlarda ülkesel, bölgesel ve küresel standartların yükseltilmesinde hayati bir rolü olan bilginin üretilmesi, korunması ve yayılmasına sorunsalı çerçevesinde araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile toplumların genel refah ve mutluluğunu artıracak öncü ve yenilikçi girişimlerin ortaya konmasına için merkezi bir rolü de olacak, sorgulayıcı ve sorun çözücü, sorumluluk sahibi insanlar yetiştirmek ise Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin en kapsayıcı nihai misyonu olmaktadır

Vizyonumuz

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nin vizyonu, Kıbrıs’ın eşsiz konumunun gereği olarak yeryüzü tarih ve kültürü bakımından en hayati bölgeler olan üç kıtanın buluşma noktasının, akademik ve kültürel bir merkez haline getirilmesine katkı sağlayan küresel nitelikli bir kurum haline gelmek ve bu çerçevede uluslararası alanda markalaşmış, sosyal bilimler merkez olmak üzere sağlık ve teknik bilimler alanlarında da prestijli bir eğitim, öğretim, araştırma ve kalkınma üniversitesi olmaktır.