Kalite Politikamız

kaliteÖğrencilerimizi her alanda istenen yetkinliğe doğru ilerleyebilmeleri maksadıyla üç ayaklı bir kalite standardı oluşturulmuştur. İlk aşamada eğitim-öğretim dönemleri boyunca doğrudan üretim ve istihdama girmelerinde onlara çok yardımcı olacak bir “Profesyonel Bilgi ve Donanım” ölçülebilir ve sınanabilir yöntemlerle sunulacaktır.İkinci aşama ise sorunları tanımlama ve çözme hususunda “Akademik Deneyim ve Hakimiyet” yetisine öğrencilerimizi ulaştırmak ve her birinin kendilerini sınayarak ve gerektiğinde öz eleştiri yaparak kişisel gelişim yollarını, kendi çabalarıyla açmalarını sağlayacak bir metot bilgisini onlara aktarmaktır. Bu iki aşamanın getireceği nihai hedef ise ilmi olduğu kadar da vicdani bir sorumluluk çerçevesinde gereken olgunluk ve tatmin düzeyine ulaşmış bir “Entelektüel Vasıf ve Meziyet” olmaktadır. Bu düzeyin gerektirdiği bütün kültürel, ilmi, sanatsal birikimin öğrencilerimizin eğitim-öğrenim faaliyetlerinin her aşamasında takdim edilmesi, onların bilgiyi, görgüyü, nezaketi, sağduyuyu ve insani mesuliyeti edinilip geliştirileceği hususunda her zaman emin ve hazırlık halde olan bir birey olarak yetişmeleri, belirlenmiş standartlarla, zorlanmadan görevlerini yapabilecek noktaya ulaşmaları en mühim kalite hedefimiz olmaktadır. Bu noktada Japonya’da geliştirilmiş iş ve meslek ahlakının esas unsurları olan “Önce Ülkemin, Sonra Kurumumun, En Son Olarak Ferdi Yarar!” sloganını, her bir akademisyen, çalışan ve öğrenci için vazgeçilmez ve gönüllü benimsenmiş bir düstur haline getirmek de kalite politikamızın esasını teşkil etmektedir.

Sahip olduğumuz vizyon ve misyon doğrultusunda, üniversitemize ait bir takım değerler ortaya çıkmaktadır. Bu değerler, kalitenin oluşturup, sürdürülebilir hale gelmesini sağlamaktadır.

Bu bağlamda üniversitemiz;

Belirlenen temel amaç, hedef ve performans ölçümlerini düzenli değerlendirmeyi; Hem yerel hem de uluslararası kalite standartlarını göz önünde tutarak tutarlı gelişmeyi, İçinde bulunulan süreçte her zaman içte ve dışta bulunan paydaşların gereklilik ve beklentilerini karşılamayı arzulayan bir anlayışta olmayı, iyileştirme kültürünü benimsemeyi, öneri ve geri dönüt kültürünü benimsemeyi kalite politikası olarak belirlemiştir.