OKKÜ “Toplumsal farkındalık; engelsiz eğitim-engelsiz iletişim” paneli.

OKKÜ “Toplumsal farkındalık; engelsiz eğitim-engelsiz iletişim” paneli.