1. ULUSLARARASI KONUŞMA: YEŞİL İŞ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İKLİM EYLEMİ” Adlı Konferansta Sürdürülebilirliğin Küresel Elçisi Doç. Dr. Ergin Akalpler‘in Açılış Konuşması.

1. ULUSLARARASI KONUŞMA: YEŞİL İŞ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İKLİM EYLEMİ” Adlı Konferansta Sürdürülebilirliğin Küresel Elçisi Doç. Dr. Ergin Akalpler‘in Açılış Konuşması.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Bilimler fakültesi Dekanı Doç. Dr. Ergin AKALPLER ‘in açılış konuşmasını yaptığı “1. ULUSLARARASI KONUŞMA: YEŞİL İŞ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İKLİM EYLEMİ” adlı online konferans düzenlendi.  Akalpler, çevre ve hava kirliliğine neden olan alanlara, yaşanılan sorunlara ve enerji tüketiminin ekonomi üzerindeki etkilerine değindi. Son akademik çalışmasındaki bulguları paylaşarak büyüyen ekonomide çevre sorunlarının etkilerini dile getirdi.

Akalpler, enerji verimliliği ve ekonominin sürdürülebilir büyümesini sağlarken aynı zamanda karbondioksit emisyonlarını azaltmak için politikaların net alternatif yenilenebilir tüketim hedeflerine sahip olması gerektiğini vurguladı.