OKKÜ Rektörü Sayın Prof.Dr.Meltem Onay, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’u, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Ozan Özuyanık ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlık Müdürü Reşat Değirmenci’yi ziyaret etti

 Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi olarak yapılması düşünülen "Yeşil Dönüşüm Zirvesi" ile ilgili olarak, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’u ziyarette bulundu ve bu zirvenin düzenlemesinde desteklerini rica etti.

OKKÜ olarak düzenlemeyi plandığımız “ Tarım Reformu Çalıştayı” için, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, bugün önemli bir görüşme yaptık. Sayın Bakan’ımız Hüseyin Çavuş, her türlü desteği vereceğini söylemesi üzerine Müsteşar Ozan Özuyanık ve ekip arkadaşı Reşat Değirmenci ile çalışmalara başlanıldığını kaydettiler.

Sürdürülebilir Tarım Aksiyon Planı Çalıştayı için, bugün Tarım Bakanlığı Müsteşarları ve Uzmanları ile uzun bir toplantı yaptık. Adamızda genel sorunların yanında; daha kalifiye mühendis ile kalifiye iki yıllık uzman kadrosunun eksikliğinden de bahsetti. Aslında benzer problemler, ülkemiz için de geçerli.

İki gün sürecek olan bu çalıştayın aslında sürdürülebilir kırsal turizm için de önemi bir kez daha ortaya çıktı.

Verimli ve çözüm odaklı geçen bu toplantının, ele alınacak tüm sektör paydaşlarının da bir arada olmasını sağlaması için, fayda yaratacağına, kısa-orta-uzun vadede eyleme geçirecek pek çok oluşuma aracı olacağına inanıyoruz.