UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı gerçekleştirilmiştir

UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı gerçekleştirilmiştir

5 Ağustos 2022 Cuma, Girne Grand Pasha Hotel’de UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantının yanı sıra komitenin bir önceki çalışma döneminde başlayan “Belediyelerde Eşitliği İzlemek” isimli proje sonuç raporu lansmanı, “Yerel Liderlikte Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamak: Zorluklar ve Fırsatlar” paneli ve son olarak “Yerel Yönetimler İçin Eşitlik Eylem Kılavuzu” hazırlıkları kapsamında yuvarlak masa toplantısı düzenlenmiştir. Uluslararası katılım sağlanmış olan, tüm detaylar düşünülerek düzenlenmiş bu organizasyonda Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi olarak bizler de görev başındaydık. Konu başlığı altında ilk toplantının gerçekleştiği ve toplumumuzu refah düzeyine taşımak için de ilk toplantı diye adlandırılabilecek bu organizasyon, kadının toplumdaki göz aradı edilemeyecek üretkenlik gerçeğini ortaya çıkarmak ve toparlayıcılık-birleştiricilik-sevgi-özveri-sabır-itinalı düşünüp hareket etme ve daha pek çok önemli kavram içeriği altında tıpkı en küçük birim olan aileyi güçlü kıldığı, bir grubu kuvvetlendirdiği, toplumu aynı şekilde refah düzeyine taşıyabileceği ve de bunu tüm dünyaya yansıtacak en önemli temsiliyetlerden biri olan kadının, eşitlik anlayışı ile geleceği nasıl şekillendireceği üzerinde durulmuştur. Toplumsal başarı ve refaha eşitlik anlayışı ile adım adım diyoruz …