HAKKIMIZDA

5P6B6139Yabancı Diller Yüksekokulunun misyonu, alanlarında uzmanlaşmış kadrosuyla, Zorunlu Hazırlık Eğitimi olan tüm fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilere ve İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi olan fakülte ve yüksekokullardaki hazırlık eğitimi almak isteyen ve belirlenen kontenjan dahilinde bu eğitime hak kazanan öğrencilere yabancı dilde verilen derslerde yeterliklerini sağlayacak düzeyde eğitim vermek, dil eğitimleri sürecinde araştıran ve öğrenen bireyler yetiştirmek, ayrıca yabancı dilde yayınları takip edecek ve eleştirel düşünmelerini geliştirecek programlar sunarak dil becerilerini bu doğrultuda teşvik etmektir.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu vizyon olarak kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir dil eğitimi veren bir kurum olmayı hedeflemektedir.

Vizyonumuz

Kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversiteler ile eşdeğer bir dil eğitimi veren bir kurum olmak.

Misyonumuz

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesinin misyonuna paralel olarak, alanında uzmanlaşmış kadrosuyla, tüm fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilere yabancı dilde verilen derslerde yeterliklerini sağlayacak düzeyde eğitim vermektir. Dil eğitimleri sürecinde araştıran ve öğrenen bireyler yetiştirmektir. Ayrıca yabancı dilde yayınları takip edecek ve eleştirel düşünmelerini geliştirecek programlar sunarak dil becerilerini bu doğrultuda teşvik etmektir.

Değerler

 • Bilimsellik

 • Evrensellik

 • Toplumsal Yararlılık

 • Çağdaşlık

 • Yenilikçilik ve Yaratıcılık

 • Katılımcılık

 • Güvenilirlik

İlkeler

 • Özgürlük ile disiplini birlikte gözetmek

 • Yönetimde adil ve tutarlı olmak

 • Kaynakları etkin kullanmak

 • Gelişime açık bir yönetim politikası izlemek

 • Çevreye duyarlı olmak

 • Ulusallıkla evrenselliği birlikte düşünmek

 • Etik anlayışa sahip olmak

 • Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak

 • Akademik liyakat ve başarıya önem vermek

 • Araştırmacılığı teşvik etmek

 • Eğitimde kaliteyi gözetmek