Makine Önlisans Bölümü

Makine Programı Üretim Teknikerliği endüstriye dayalı talaşlı ve talaşsız üretim metotları, bilgisayar destekli tasarım ve üretim, bakım ve onarım teknikleri, ölçme ve kalite kontrol, hidrolik ve pnömatik sistemler, malzeme tanıma ve muayenesi ve bakım-onarım teknikleri hakkında bilgi ve beceri kazandıran, bir işletmede atölyede sorumluluk üstlenebilmesi için yöneticilik formasyonu verilen teknik ara eleman yetiştiren bir programdır.

Programın Amacı:

Makine programında eğitim 2 yıl süreli (4 yarıyıl, her yarıyıl en az 14 hafta) eğitim-öğretim verilmektedir. Bu programda verilen eğitim günümüz teknolojisine uygun, endüstrinin beklentilerine cevap verecek yeterlilik, esneklik ve çeşitliliğe sahiptir. Programın amacı piyasada ihtiyaç olan teknik ara elamanı yetiştirmektir.

Makine Teknikerinin Görevleri:

 • Bir makine teknikeri bir sistemi tasarlayıp projelendirebilir, bilgisayar ortamında çizim yapabilir.

 • Parça için en uygun malzeme ve takımı seçebilir, işlemi planlar ve uygun bir işleme metodu ile bir takım tezgâhında en ekonomik şartlarda parçaları işleyebilir.

 • CNC tezgâhları için parça programlarını hazırlar ve işler.

 • Boyutsal ve açısal ölçümleri yapabilir, tolerans tayini ve mastar boyutlandırma yapabilir.

 • Malzemeler üzerinde tahribatlı ve tahribatsız mekanik testleri yapabilir.

 • Mekanik sistemleri hidrolik ve pnömatik sistemlerle kontrol edebilir.

 • Takım halinde çalışma ve sorumluluk üstlenebilir.

 • İşletmedeki farklı seviyedeki personelle iletişim kurabilir, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini kullanabilir.

 • İnceleme (etüt etme, araştırma), problem tanımlama, rapor edebilme, deney ve tecrübe ile kazanılan teorik bilgileri uygulayabilme ve problemi çözme becerilerine sahiptir.

 • Yönetme kabiliyetlerini ve durum değerlendirme becerilerini geliştirme. 

Akademik Kadro

 • DR.BAYRAM YALÇIN

 • ÖĞR.GÖR.İBRAHİM ULUDAĞ

 • ÖĞR.GÖR.METİN SOLHAN

 • ÖĞR.GÖR.MEHMET ELİBOL

 • ÖĞR.GÖR.ERKAN HEPŞEN

 • ÖĞR.GÖR.ABDÜLKADİR NURZADE

 • ÖĞR.GÖR.AYŞE ÖZTÜRK

 • ÖĞR.GÖR.EBRU DEMİR

 

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları:

Bir Makine Teknikeri her türlü üretim ve teknik hizmet faaliyetinin yürütüldüğü her kamu/özel sektörde istihdam edilebilir. İmalat sektörünün yükselen bir müteharrik güç olması ve CNC tezgahlarının modern imalatta önemli bir yer işgal etmesi sebebiyle Makine Teknikeri bu alanda aranan ve en çok istihdam edilen eleman olmuştur. Bunlar iş takip, kalite kontrol, programlama, işlem planlama, ısıl işlemci, kontrol ve otomasyon ve teknik servis ve tanıtım alanlarında görev alabilirler. Yeterli bilgi ve beceri birikimi sağlayan ve kendine güvenenler kendi işini kurabilirler.

Makine teknikerinin çalışabildiği örnek işler:

 • Tasarım ve Üretim şefi
 • Bakım Onarım şefi
 • Ar-Ge şefi
 • Malzeme ve Kalite kontrol şefi
 • Pazarlama ve Satış Sorumlusu
 • Alım satım ve tedarik şefi
 • Eğitim şefi
 • Otomasyon şefi

 

Makine Teknikeri Mesleğinin Gerektirdiği Özellikler:

Makine Teknikeri kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği olarak bir işletmede üretimden sorumlu mühendis ile üretimi gerçekleştiren usta/postabaşı/işçi arasında bağlantı kurabilme özelliğine sahip olmak,

Teknik iletişimi sağlayan bir teknik personel özelliğine sahip olabilmek,

Tezgâh ve işçilerin verimli çalıştırılması, hedeflenen ürün kalitesi ve standartların elde edilmesinde sorumluluk sahibi olmak.

Öğrenciler mezun oldukları zaman mesleklerine tanınan her türlü haklara sahip olurlar, kamu/özel sektörde istihdam edilirler, isteyen kendi işini kurabilir.