Alternatif Enerji Kaynakları ve Teknolojisi Bölümü

Günümüz dünyasında bir ülkenin kendi enerjisini üretebilme kapasitesi, ülkenin bağımsızlığı, ekonomik ve siyasi gücünün belirlenmesinde büyük önem arz etmektedir. Teknolojinin hızla ilerlemesi ve artan nüfus, enerji tüketimini her geçen gün artırmaktadır. Bu gelişimin doğurduğu problemlerin ilki, konvansiyonel enerji kaynaklarının tükenecek olması, diğeri ise bu kullanımın çevreye verdiği telafi edilemez zarar ve ekolojik dengenin bozulmasıdır. Tüm bu güncel gelişme değişimlerin ışığında bölümümüzün amacı giderek önem kazanan ve yaygınlaşan yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilecek. Bunun dışında enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda da istihdam edilebilecek kalifiyeli, teknolojik gelişmeleri takip edebilecek elemanlar yetiştirmektir.

Programın amacı, sektörde enerji üretimi ve dağıtımı konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda, enerji teknolojisine dayalı mal üreten kuruluşlarda veya tüm bu teknolojiler için bakım ve servis hizmeti üreten kuruluşlarda çalışabilecek, enerjiye dayalı çevre teknolojisi üreticilerinde veya ilgili alandaki hizmet üreticisi kuruluşlarda istihdam edilebilecek kalifiyeli, teknolojik gelişmeleri takip edebilecek elemanlar yetiştirmektir. Enerji kaynaklarının tüm çeşitlerinin tespiti, üretimi, işletilmesi, iletim ve dağıtımı, verimli kullanılması, planlama ve yönetimi, bakım ve kontrolünün yapılması gibi konularda sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek şekilde, kalifiye elemanlar yetiştirilir.

Nitelikli elemanlar olarak mezun olan öğrenciler her türlü tesisin kurulmasında, işletmelerin sürekli çalışmasında, enerji arz ve güvenliğinin sağlanmasında, enerji kaynaklı çevre problemlerinin çözülmesinde, enerji santrallerinde, fabrikalarda, üretimin sürekliliğinde, iletimi ve dağıtımında görev alacak olmaları açısından, sektör için son derece tercih edilebilirdirler.