Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

gorsel iletisimGörsel İletişim Tasarımı bölümü, görsel çalışmalar alanında teknik ve entelektüel birikime sahip, görsel araçları kullanarak etkin ve yaratıcı iletişim stratejileri oluşturabilen tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Uygulama ağırlıklı eğitim programıyla öğrenciler, görsel bir tasarım için fikir üretme ve uygulama becerilerini geliştirme imkanı bulurlar. Birinci Medya Kurumu’na ait televizyon, dergi ve medya ajansı içindeki ilgili bölümler, Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerine geniş bir uygulama ve deneyim alanı sağlamaktadır.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler, medya kuruluşlarında, reklam ve halkla ilişkiler ajanslarında, kamu ve özel sektör kurumlarının kurumsal iletişim birimlerinde, masaüstü yayıncılık, kurumsal kimlik tasarımı, web tasarımı, video tasarımı, multimedya tasarımı, animasyon ve üç boyutlu modelleme gibi alanlarda çalışabilirler.