YENİ MEDYA BÖLÜMÜ

yeni medyaRadyo, televizyon, gazete gibi geleneksel medya araçlarının gitgide dijitalleştiği çağımızda, dijital teknolojiler yeni medya araçlarının oluşumuna da olanak sağladı. Sosyal medya araçları ve dijital yayın platformlarının etkinliği, buna bağlı olarak pazarlama ve ticaretin de dijitalleşmesi, bu alanlarda nitelikli işgücü ihtiyacını arttırdı.

Yeni Medya lisans programı, yeni medya araçlarını etkin kullanabilen, nitelikli, tarafsız ve adil iletişim ilkelerine hakim ve bunları yeni medya alanlarına bilinçli bir şekilde uyarlayabilen, internet teknolojilerine uygun görsel-işitsel ve yazılı içerik üretebilecek donanımda yeni medya uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Birinci Medya Kurumu’na ait radyo, televizyon, dergi ve medya ajansı, Yeni Medya bölümü öğrencilerine geniş bir uygulama ve deneyim alanı sağlamaktadır.

Yeni Medya bölümü öğrencileri, internet gazeteciliği, sosyal medya yönetimi, internet pazarlaması, dijital tasarım, dijital içerik üretimi, multimedya sistemleri geliştirme gibi alanlarda aldıkları kuramsal ve uygulamalı derslerle, dijital medya ortamlarının teknik ve estetik diline hakim olmanın yanı sıra, eleştirel bir bakışla bu ortamları analiz etmeyi de öğrenirler. Bu bölümden mezun olan öğrenciler, medya kuruluşlarında, reklam ajanslarında, internet ve mobil ağları kullanan farklı sektörlerde, internet yayıncılığı, dijital pazarlama, sosyal medya uzmanlığı, multimedya tasarımı gibi alanlarda çalışabilirler.

 • Yeni Medya Bölümü 4 yıllık bir bölüm olup, öğretim dili Türkçe ve İngilizce’dir.

 • Tüm lise mezunlarının tercih edebileceği bir bölümdür.

 • Yeni medya araçlarını etkin biçimde kullanıp siber mekan üzerindeki içerik ve iletişimi geliştirip yönetecek uzmanlar yetiştirilecektir. İletişim, Bilgi, Medya Çağı diye betimlenen bu dönemde, biz de bu dünyanın gerektirdiği bilgi, yeti ve etik sorumluluklara sahip mezunlar verilmesi hedeflenmiştir.

YENİ MEDYA BÖLÜMÜ MEZUNLARININ İŞ OLANAKLARI

 • Yeni Medya Bölümü mezunları, internet ve mobil ağlardan çeşitli biçimlerde yararlanan dijital ajans gibi kurum ve kuruluşlarda görev alabililer.

 • Bu görevler: Yayıncılık faaliyetlerini İnternet ve mobil ortama da taşıyan bir gazete, radyo ya da TV kurumunda Yeni Medya muhabirliği, editörlük ya da prodüktörlük,

 • Kamu veya özel kurum ve kuruluşların hedef kitleleriyle sosyal medya ortamında etkin iletişimini sağlayacak iletişim yöneticiliği,

 • Kişi, kurum ve kuruluşların iş süreçlerini İnternet ve mobil ortama taşıyarak verimlilik ve rekabet sağlayan internet ve mobil iş yöneticiliği, internet ve mobil pazarlama yöneticiliği veya girişimciliği,

 • Yeni Medya’nın bireysel, toplumsal, ekonomik, kültürel, siyasal, hukuksal ve etik etkilerini akademik ya da ticari kuruluşlar için araştıran ve raporlayan Yeni Medya araştırmacısı.

NEDEN? ONBEŞ KASIM KIBRIS ÜNİVERSİTESİ YENİ MEDYA BÖLÜMÜ

 • Çağımızın en önemli sektörlerinden birine nitelikli eleman yetiştirmesi,

 • Uygulamalı iş yeri sürecinde kurulan bağ ile mezuniyet sonrasında iş fırsatlarının çeşitlenmesi,

 • Bölümün gelişmiş fiziksel ve teknolojik altyapısı ile birçok araştırma geliştime çalışma imkanlarının oluşması

 • Gelişmiş sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler ile çeşitli öğrenci kulüplerinin yanı sıra doğa ile iç içe bir eğitim sunması.

 • 24 saat yayın yapan televizyon kuruluşuna (Kıbrıs Genç TV) sahip bir İletişim Fakültesi olması .