Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Lisans Programı, teorik bilgi ve uygulamaları yoluyla kişisel ve mesleki gelişime katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanı her alanın ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanları yetiştirmeyi amaçlar. PDR alanının kuramsal bilgi ve uygulama becerilerine sahip, alana özgü geniş yelpazedeki hizmetleri sunabilecek, insana duyarlı, bireysel ve toplumsal farklılıklara saygı, merak ve anlayışı olan, mesleki gelişim ile bireysel gelişimi bütünleştirebilen, toplumun çeşitli kesimleriyle çalışabilecek esnekliğe sahip meslek elemanları yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Programa devam eden öğrenciler psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında insan gelişimi, psikolojik temeller, sosyo-kültürel temeller, eğitimsel temeller, yardım becerileri, grupla psikolojik danışma ve rehberlik becerileri, mesleki gelişim, bireyi tanıma ve değerlendirme, istatistik, araştırma ve program değerlendirme, etik ve yasal konular ile ilgili yeterlilikler kazanırlar.

Programdan mezun olan öğrencilerimiz, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) alanının temel kavram ve ilkelerini bilme, yaşam dönemlerine özgü gelişim özelliklerini ve sorunlarını değerlendirebilme, bireylerin psiko-sosyal gereksinimleri doğrultusunda bireysel ve grupla psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini sunabilme yeterliklerine sahip olmaktadırlar.