Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı

Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programının genel amacı; öğrencilere Okul Öncesi Öğretmenliği ile ilgili gerekli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmaktır. Programda öğrencilerin eğitim kalitesi; kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile desteklenmektedir. Bu program aracılığıyla KKTC’de ve tüm dünyada, günümüzde anne babaların da önem verdiği, gerekli gördüğü ve katkı yapmak istedikleri okul öncesi eğitim alanında bilgi üreten ve bu bilgiyi aktarabilen nitelikli profesyoneller yetiştirerek, giderek artmakta olan öğretmen ihtiyacını karşılamak istenmektedir.