Tarım ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tarım ve Teknik Bilimler MYO programımızda; çağdaş ve demokratik bir üniversitenin amaçları doğrultusunda yeni değerler üretmek, ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşların kaliteli ara eleman ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişime açık, girişimci, yenilikçi, insani ve ahlaki değerlere saygılı tarım teknikerleri yetiştirmek amaçlanmıştır.